EHS & S

E……Environment (životní prostředí)

H……Health (zdraví)

S…….Safety (bezpečnost)

S…….Security (ochrana majetku a osobní bezpečnost)

 

Moto:

“Every accident is preventable”

 Každé nehodě lze předcházet.

  

Nabídka konzultací a služeb:

 • Zhodnocení (audit) současného řízení oblasti EHS ve firmě.
 • Zavedení programu neustálého zlepšování s cílem minimalizace nehod a úrazů. Tím i nákladů firmy.
 • Návrh akčních plánů na zlepšení řízení v oblasti EHS.
 • Hodnocení (audit) programu ochrany majetku firmy včetně doporučení na opatření.
 • Program ochrany a vymáhání duševního vlastnictví.
 • Související služby, konzultace a školení.

  

Moje historie:

Mohu se pochlubit 20 lety zkušeností v oboru EHSS (včetně ochrany majetku a duševního vlastnictví), kdy jsem řídil nebo se podílel na:

 • vývoji a zavádění EHSS management programů ve výrobních závodech, distribučním řetězci i v rámci administrativních činností.
 • provádění EHS auditů v rámci zemí EU
 • implementaci a úspěšné certifikaci ISO 9001 a 14001
 • zajišťování souladu s českou a evropskou příslušnou legislativou
 • zavedení Programu bezpečného chování
 • zavedení programu Fleet Safety (bezpečnost řízení motorových vozidel)
 • a další…

  

Největší úspěchy:

 • Nulová pracovní úrazovost ve třech po sobě následujících letech
 • EHS awards za nejlepší hodnocení EHS management programu
 • Eliminace krádeží a ztrát ve firmě
 • Zvýšení osobní bezpečnosti obchodních zástupců
 • Snížení nelegálního obchodu v komoditě tabákových výrobků o padesát procent

  

Speciální absolvované kurzy:

 • Advanced Safety Certificate from National Safety Council USA
 • Security Design Course
 • Security System Course
 • Transport and Warehouse Security Course
 • Cash in Transit Security Courses
 • STEPS course (business intensive course)
 • SIX THINKING HATS training
 • Rhetoric and charm in communication (Jan Přeučil)